català español deutsch
Musiquarium en Facebook

Normativa

NOVETATS CURS 2019/ 2020:

Dates per la matrícula:

  • 3 de setembre 2019
  • 4 de setembre 2019
  • 5 de setembre 2019
  • Horaris: de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h.

La inscripció als cursos es farà per trimestres:

  • 1r trimestre: 1 de Octubre - 20 de Diciembre 2019
  • 2n trimestre: 7 de Enero - 17 de Abril 2020
  • 3r trimestre: 29 de Abril - 20 de Junio

Els nostres horaris d'obertura:
Dilluns a divendres: de 9,30 a 13 h. i de 16h a 20 h.

Inici del curs: 16 de setembre.
(Les clases de combos començaran el mes d’octubre).

El curs finalitza: 21 de juny 2020 (pendent de confirmació).

Vacances: (pendent)

El pagament de les classes es farà mensualment (entre dia 1 i 5 de cada mes) per domiciliació bancària.

No podran ser recuperades les faltes d’assistència dels alumnes.

Si l’alumne es vol donar de baixa s’ha d’avisar un mes abans de la finalització del trimestre (20 de desembre, 17 d'abril o 20 de juny).

Només s'accepten baixes d'alumnes signant el corresponent full de baixa.

Els alumnes que es donin de baixa abans de la finalització del curs no tendran dret al descompte a la matrícula de l’any següent.

Els alumnes es poden incorporar a tots els cursos en el moment que vulguin, inclús si el curs ja ha començat.

Si algun professor no pot assistir a les classes degut als seus compromisos professionals (concerts, gires, gravacions,...) les classes podran ser recuperades.

Normativa Musiquarium
PREUS

Matrícula

La matrícula als cursos és de 40€ anuals.
Els antics alumnes pagaran 20€ de matrícula.

Tendran un 10% descompte els alumnes que es matriculin a més d’un curs.
Tendran un 10% de descompte els alumnes que siguin germans.
En cap cas el descompte és acumulable.


Clases

Minimusics (50 min. setmanals):
(entre 6 i 10 alumnes per classe)
3-4 anys: 38€ / mes.
5-6 anys: 38€ / mes.

Món de músics (50 min. setmanals):
(entre 6 i 10 alumnes per classe)
7-9 anys: 38€ / mes.

Combos: Diversos instruments
11-18 anys (entre 5 i 8 estudiants): 38€ / mes.
· si ets alumne de l'escola: 35€ / mes.
A partir de 19 anys: 45€ / mes.
· si ets alumne de l'escola: 42€ / mes.

Estimulació i recuperació de veu
4 sessions de 30 minuts: 80€ / mes.

Instrument únic o classes de cant:
30 min / setmana: 55€ / mes.
45 min / setmana: 75€ / mes.
60 min / setmana: 98€ / mes.
60 min i no cada setmana: 30 € / hora.

Instruments o veu en petits grups:
2 estudiants - 45 min / setmana: 55€ / mes.
3-4 estudiants - 60 min / setmana: 55€ / mes.