català español deutsch
Musiquarium en Facebook

Normativa

NOVETATS CURS 2020/21

Important! Noves mesures higièniques
 • Els alumnes entraran tot sols a l’interior de l’escola i el seu professor els anirà a cercar a l’entrada per anar a l’aula corresponent. Entraran amb la mascareta posada i serà obligatori desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic disponible a l’interior.
 • En acabar el professor acompanyarà l’alumne fns a l’entrada.
 • Dins l’escola és obligatori l’ús de la mascareta en tot moment (majors de 6 anys).
 • Es desinfectarà l’aula en cada canvi d’alumne.
 • No es podrà assistr a les classes si es presenten els següents símptomes:
  • Febre (més de 37,5 °C).
  • Tos brusca i sobtada.
  • Dificultat respiratòria.

Enguany la matrícula es formalitzarà amb
Cita Prèvia al telèfon 658.140.593

La inscripció als cursos es farà per trimestres:

 • 1r trimestre: 4 d'octubre - 22 de desembre 2021
 • 2n trimestre: 10 de gener - 13 d'abril 2022
 • 3r trimestre: 25 d'abril - 17 de juny 2022

Els nostres horaris d'obertura:
Dilluns a divendres: de 9,30 a 13 h i de 16 h a 20 h.

Inici del curs:

 • 13 Septembre 2021
 • Combos i Minimúsics: a partir d l'1 d’octubre 2020

El curs finalitza: 17 de juny 2022

Vacances: El calendari de la nostra escola coincidirà amb el calendari escolar (vacances i festius).

El pagament de les classes es farà mensualment (entre dia 1 i 5 de cada mes) per domiciliació bancària.

No podran ser recuperades les faltes d’assistència dels alumnes.

Si l’alumne es vol donar de baixa s’ha d’avisar un mes abans de la finalització del trimestre (20 de desembre, 17 d'abril o 20 de juny).

Només s'accepten baixes d'alumnes signant el corresponent full de baixa.

Els alumnes que es donin de baixa abans de la finalització del curs no tendran dret al descompte a la matrícula de l’any següent.

Els alumnes es poden incorporar a tots els cursos en el moment que vulguin, inclús si el curs ja ha començat.

Si algun professor no pot assistir a les classes degut als seus compromisos professionals (concerts, gires, gravacions,...) les classes podran ser recuperades.

Normativa Musiquarium
PREUS

Matrícula

La matrícula als cursos és de 40 € anuals.
Els antics alumnes pagaran 20 € de matrícula.

Tendran un 10% descompte els alumnes que es matriculin a més d’un curs.
Tendran un 10% de descompte els alumnes que siguin germans.
En cap cas el descompte és acumulable.


Classes

60 min. i no cada setmana: 35 €

Minimusics (50 min. setmanals):
(entre 6 i 10 alumnes per classe)
3-4 anys: 38 € / mes.
5-6 anys: 38 € / mes.

Combos: Diversos instruments
11-18 anys (entre 5 i 8 estudiants): 38 € / mes.
· si ets alumne de l'escola: 35 € / mes.
A partir de 19 anys: 45 € / mes.
· si ets alumne de l'escola: 42 € / mes.

Estimulació i recuperació de veu
4 sessions de 30 minuts: 80 € / mes.

Instrument únic o classes de cant:
30 min / setmana: 55 € / mes.
45 min / setmana: 75 € / mes.
60 min / setmana: 98 € / mes.
60 min i no cada setmana: 30 € / hora.

Instruments o veu en petits grups:
2 estudiants - 45 min / setmana: 55 € / mes.
3-4 estudiants - 60 min / setmana: 55 € / mes.