català español deutsch
Musiquarium en Facebook
Normativa Musiquarium

Normativa

NOVETATS CURS 2018/ 2019:

Dates de matrícula:
3, 4 i 5 de septembre 2018.

Inici del curs:
10 de setembre.
(Les clases de combos començaran el mes d’octubre).

El curs finalitza: 21 de juny 2019.

Vacances: (pendent)

Els nostres horaris d'obertura:
Dilluns a divendres: 9,30 a 13h i 16h a 20h.

PREUS

Matrícula

La matrícula als cursos és de 40€ anuals.
Els antics alumnes pagaran 20€ de matrícula.

Tendran un 10% descompte els alumnes que es matriculin a més d’un curs.
Tendran un 10% de descompte els alumnes que siguin germans.
En cap cas el descompte és acumulable.


Clases

Minimusics (1h. setmanal):
(entre 6 i 10 alumnes per classe)
3-4 anys: 35€ / mes.
5-6 anys: 35€ / mes.

Combos: Diversos instruments
11-18 anys (entre 5 i 8 estudiants): 35€ / mes.
· si ets alumne de l'escola: 32€ / mes.
A partir de 19 anys: 45€ / mes.
· si ets alumne de l'escola: 42€ / mes.


Estimulació i recuperació de veu
4 sessions de 30 minuts: 80€ / mes.


Instrument únic o classes de cant:
30 min / setmana: 55€ / mes.
45 min / setmana: 75€ / mes.
60 min / setmana: 98€ / mes.
60 min i no cada setmana: 30 € / hora.
Tots els alumnes que fan classes de cant tenen 60 minuts de cor inclòs.


Instruments o veu en petits grups:
2 estudiants - 45 min / setmana: 50€ / mes.
3-4 estudiants - 60 min / setmana: 50€ / mes.

No podran ser recuperades les faltes d’assistència dels alumnes.

Si l’alumne es vol donar de baixa s’ha d’avisar un mes abans de la finalització del trimestre (22 de desembre, 23 de març o 24 de juny).
Només s'accepten baixes d'alumnes signant el corresponent full de baixa.

Els alumnes que es donin de baixa abans de la finalització del curs no tendran dret al descompte a la matrícula de l’any següent.

El pagament de les classes es farà mensualment (entre dia 1 i 5 de cada mes) per domiciliació bancària.

Els alumnes es poden incorporar a tots els cursos en el moment que vulguin, inclús si el curs ja ha començat.

Si algun professor no pot assistir a les classes degut als seus compromisos professionals (concerts, gires, gravacions,...) les classes podran ser recuperades.